Từ 01/3/2021, các cửa hàng ở TP. HCM được mở lại, trừ karaoke, bar, vũ trường,...

Từ 01/3/2021, hàng loạt các dịch vụ tại TPHCM được mở cửa trở lại

Nội dung này vừa được Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh thể hiện tại Công văn số 549/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND yêu cầu các đơn vị, người dân tiếp tục áp dụng thông điệp 5K, bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn.

Đồng thời, từ ngày 01/3/2021, TP. Hồ Chí Minh cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, tất cả các hoạt động được phép hoạt động lại phải đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu 1m và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người trở lên cùng lúc.

Riêng các nghi lễ tôn giáo thì cũng được tổ chức nhưng không được tụ tập quá 50 người tại cùng một thời điểm và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo khoảng cách giữa 02 người là từ 1m trở lên.

Đồng thời, ngày 24/02/2021, UBND thành phố cũng ban hành Công văn 546/UBND-VX về việc cho phép học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 01/3/2021 tới đây.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trở về từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế để được theo dõi.

Thẻ
Copyright © 2020 - Flapec.