Thủ Tục Mở MÃ SỐ THUẾ Khi Bị Đóng

Thủ Tục Mở MÃ SỐ THUẾ Khi Bị Đóng

Một số lý do thông thường Cơ quan thuế đóng mã số thuế của doanh nghiệp:

–  Chậm nộp thuế, trốn thuế.

 – Không có hoạt động sản xuất kinh doanh tại nơi đăng ký sản xuất

 – Không có sự phản hồi lại công văn của CQT

 – Không chấp hành quy định về thuế, thời hạn kê khai và nộp thuế.

 Trích  thông tư 80/2012/BTC:

“Người nộp thuế ngừng nộp thuế, khai thuế mà không có văn bản thông báo với CQT. Quá hạn nộp khai thuế, CQT gửi công văn nhưng không có phản hồi lại. Khi CQT kiểm tra thì không thấy hoạt động sản xuất kinh doanh”

Cách mở lại mã số thuế khi bị đóng:

 Đầu tiên các bạn phải tìm hiểu lý do vì sao bị đóng mã số thuế từ đó đưa ra phương án khắc phục:

– Thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không hoạt động, nộp đầy đủ thuế, các loại giấy tờ, các loại tờ khai theo quy định của CQT.

– Gửi công văn  xin mở lại mã số thuế tới CQT trực tiếp quản lý (Mẫu 25/ĐK-TCT theo TT96/2016/TT-BTC)

– Trong năm ngày làm việc, CQT sẽ có quyết định phạt hành chính các hành vi vi phạm của người nộp thuế. Sau khi người nộp thuế làm đầy đủ các thủ tục nộp tiền phạt vi phạm thì CQT sẽ mở lại mã số thuế.

Lưu ý: Trường hợp cơ quan thuế bạn thay đổi địa điểm mà không thông báo và làm thủ tục là đã vi phạm quy định về thuế.

Người Đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền nên làm các công việc sau :

 1. Liên hệ với Sở Kế hoạch để thay đổi địa điểm ĐKKD.

 2. Liên hệ với Chi cục thuế địa phương (cán bộ quản lí) để làm các thủ tục cần thiết tiếp theo. Và mang theo 1 số HĐ chứng minh là doanh nghiệp vẫn đang hoạt động.

Thẻ
Copyright © 2020 - Flapec.