Mở cửa hàng kinh doanh bán thuốc lá thì phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như thế nào ?

Mở cửa hàng kinh doanh bán thuốc lá thì phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như thế nào ?

1. Điều kiện được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Theo quy định tại Nghị định 67/2013/ NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tá hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Cụ thể, để được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá phải đáp ứng 5 điều kiện:

1- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

2- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

3- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 3 m2 trở lên;

4- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

5- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá và am hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá, doanh nghiệp phải có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 2 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 1 tỷ đồng trở lên)…

 

2. Phải dán tem sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước

Theo Nghị định, sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao gói theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sản phẩm thuốc lá sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài không phải dán tem theo quy định của Việt Nam.

Tem sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ tại Việt Nam chỉ được cấp cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá. Số lượng tem cấp cho doanh nghiệp hàng năm không được vượt quá sản lượng được phép sản xuất.

 

3. Hồ sơ kinh doanh thuốc lá điếu

Các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể để được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá thì trước tiên doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu quy định sau: Tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Điều 28 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, khoản 3 Điều 27 Nghị định 67/2013/NĐ-CP thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị xin giấy phép bán lẻ thuốc lá (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh;

-Văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

-Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

-. Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền cơ quan có chức năng cấp giấy phép xin bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) cấp lần đầu, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Copyright © 2020 - Flapec.