THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cổ đông

Dịch vụ làm thủ tục tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty giá rẻ

 

Thời gian hoàn thành:

 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông công ty.
 • 03 ngày làm việc để Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy phép kinh doanh mới và Flapec bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho khách hàng.

Flapec hỗ trợ

 • Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty
 • Soạn hồ sơ tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty.
 • Liên hệ khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty tại địa chỉ khách hàng.
 • Nộp hồ sơ Khai thuế TNCN tại Chi cục thuế quản lý (nếu có hợp đồng chuyển nhượng)
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty và nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Khách hàng cần cung cấp và chuẩn bị?

 • Cung cấp Mã số thuế, Thông tin CMND/Hộ chiếu của thành viên, cổ đông tăng hoặc giảm
 • Chuẩn bị 01 bản CMND/Hộ chiếu sao y công chứng của thành viên, cổ đông mới trong công ty (Flapec hỗ trợ công chứng miễn phí khi khách hàng cung cấp bản gốc)

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp thành viên/ cổ đông không góp đủ vốn điều lệ như đã cam kết. Thực hiện thủ tục xóa tên thành viên/cổ đông lên Sở Kế hoạch Đầu tư theo Luật Doanh nghiệp.
 • Đối với trường hợp thay đổi cổ đông công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần, không làm hồ sơ nộp lên Sở Kế hoạch Đầu tư mà chỉ thực hiện khai thuế TNCN nộp lên Chi cục thuế quản lý. (Không ra Giấy phép kinh doanh mới)
 • Trường hợp công ty thay đổi thành viên/ cổ đông có phát sinh hợp đồng chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục khai thuế TNCN tại Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Thu nhập tính thuế:

           + Chuyển nhượng vốn góp (Công ty TNHH): Giá mua - Giá bán (Thông thường sẽ lấy Giá mua = Giá bán)

           + Chuyển nhượng cổ phần (Công ty cổ phần): Giá trị hợp đồng chuyển nhượng

 • Mức thuế suất đối với từng loại hình doanh nghiệp: 

           + Chuyển nhượng vốn góp (Công ty TNHH): 20% 

           + Chuyển nhượng cổ phần (Công ty cổ phần): 0.1%

 • Số thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Phí thay đổi và thủ tục thế nào? Tư vấn cho tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Hãy liên hệ liền với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 2.

Hãy liên hệ liền với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Hãy liên hệ liền với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Hãy liên hệ liền với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.