THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Thay đổi đại diện pháp luật công ty

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (Giám đốc) công ty giá rẻ chỉ có tại FLAPEC

Thời gian hoàn thành:

  • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi Đại diện pháp luật công ty.
  • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và Flapec bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho khách hàng.

Flapec hỗ trợ

  • Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi đại diện pháp luật công ty
  • Soạn hồ sơ thay đổi Đại diện pháp luật công ty.
  • Liên hệ khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi Đại diện pháp luật công ty tại địa chỉ khách hàng.
  • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi Đại diện pháp luật công ty và nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
  • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Khách hàng cần cung cấp và chuẩn bị?

  • Cung cấp Mã số thuế, Thông tin CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật mới
  • Chuẩn bị 01 bản CMND/Hộ chiếu sao y công chứng của người đại diện pháp luật mới (Flapec hỗ trợ công chứng miễn phí khi khách hàng cung cấp bản gốc)

Còn lại Flapec sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và bàn giao Giấy phép kinh doanh tại địa chỉ doanh nghiệp.

Lưu ý:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. (Khoản 2, điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014)

Người dùng

No votes have been submitted yet.

Tư vấn giúp tôi về dịch vụ này nhé
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Thủ tục thay đổi người đại diện tháp luật mất bao lâu thời gian
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Thủ tục thay đổi người đại diện tháp luật mất bao lâu thời gian
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn giúp tôi về dịch vụ này nhé
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Thủ tục thay đổi người đại diện tháp luật mất bao lâu thời gian
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.