NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại

1. Nhượng quyền thương mại (franchise) là gì?

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

2. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền: 

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.
 • Điều kiện đối với Bên nhận quyền: Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại:

 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

3. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

 

Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác!

Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Công ty tôi đang cần về dịch vụ này.Có thể tư vấn cho tôi được không?
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn sớm giúp tôi qua số điện thoại 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tôi đang cần dịch vụ này? Tư vấn cho tôi về thủ tục cũng như chi phí của dịch vụ này như thế nào nhé
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Thủ tục hoàn thành là bao nhiêu lâu?Tư vấn kỹ hơn giúp tôi nhé
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn cho tôi qua số điện thoại 016752****51. Cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Bao nhiêu ngày thì hoàn thành thủ tục? Tư vấn cho tôi nhé
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Công ty chúng tôi đang cần dịch vụ này. Liên hệ tư vấn cho tôi qua sđt 016752****51
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn sớm cho tôi về dịch vụ này của bên công ty nhé
sđt liên hệ 090190****7
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.