DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Doanh nghiệp (DN) phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động đúng đối tượng, đúng các khoản thu nhập tính đóng BHXH thì mới được đưa lương vào chi phí.

1. Hồ sơ về lao động:

 • Hợp đồng lao động, quyết định liên quan cho Người lao động mới phát sinh trong tháng;
 • Khai trình lao động mỗi năm 2 lần cho DN VN và 4 lần cho DN NN;
 • Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Nội quy lao động đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Nội quy lao động và đăng ký lại;
 • Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Thỏa ước lao động đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Thỏa ước lao động và đăng ký lại;

2. Hồ sơ về tiền lương:

 • Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Quy chế lương đã ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Quy chế lương;
 • Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Thang Bảng lương + Quy định chức danh đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Thang Bảng lương + Quy định chức danh và đăng ký lại;
 • Kiểm tra bảng công (nếu có tăng ca);
 • Lập Bảng lương Công bố của doanh nghiệp;
 • Đăng ký Mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc (Nếu có phát sinh người lao động chưa đăng ký).

3. Hồ sơ lao động hằng tháng:

 • Bảng đóng BHXH;
 • Đối chiếu, thông báo đóng tiền bảo hiểm xã hội phải nộp;
 • Lập hồ sơ tăng, giảm, điều chỉnh;
 • Khai trình hưởng chế độ bảo hiểm: ốm đau,thai sản, hưu trí, tử tuất …
 • Xin cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
 • Cập nhật hồ sơ công đoàn (nếu có);
 • Hướng dẫn theo dõi quỹ công đoàn tại doanh nghiệp.

4. Dịch vụ của flapec:

a. Đăng ký lao động

 • Đăng ký khai trình sử dụng lao động với cơ quan lao động;
 • Làm hồ sơ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn;
 • Soạn thảo và đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể theo Bộ luật Lao động;
 • Xây dựng tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc;
 • Xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước.

b. Hồ sơ BHXH lần đầu

Soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp đồng lao động, bảng lương. Đồng thời giải trình không bị truy thu đối với những công ty đã thành lập từ lâu hoặc truy thu theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp.

c. Theo dõi BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

 • Hồ sơ tăng giảm lao động, chốt sổ BHXH;
 • Hồ sơ điều chỉnh lương, điều chỉnh thông tin cá nhân;
 • Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và hồ sơ tai nạn lao động;
 • Hồ sơ cấp sổ BHXH khi bị mất hoặc hư hỏng;
 • Hồ sơ gộp sổ khi phát hiện người lao động có nhiểu sổ BHXH;
 • Đối chiếu và thông báo số tiền bảo hiểm phải nộp hàng tháng;
 • Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bàn giao các số liệu khi có yêu cầu.

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác!

Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Công Ty tôi đang cần dịch vụ này. Liên hệ tư vấn sớm với tôi
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn cho tôi qua số ĐT 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ tư vấn giúp tôi nhé
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Chi phí cho dịch vụ này là bao nhiêu?Tư vấn cho tôi nhé
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Tư vấn sớm giúp tôi qua số điện thoại 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ tư vấn cho tôi nhé. Cảm ơn
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Tư vấn giúp tôi qua số điện thoại 016752****51
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

tư vấn kỹ hơn cho tôi về dịch vụ này nhé
Liên hệ qua số 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn sớm cho tôi về dịch vụ này. Công ty tôi đang cần
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.