BÁO CÁO TÀI CHÍNH/ QUYẾT TOÁN THUẾ

Báo cáo tài chính

Phí dịch vụ làm báo cáo tài chính

Số lượng hóa đơn phát sinh Loại hình doanh nghiệp
Thương Mại - Dịch Vụ Xây dựng-Gia công-Sản xuất
Không hóa đơn 1.000.000 1.000.000
Dưới 30 3.000.000 4.500.000
Dưới 60 4.000.000 5.500.000
Dưới 90 5.000.000 6.500.000
Dưới 120 6.000.000 7.500.000
Dưới 150 7.000.000 8.500.000
Dưới 200 8.000.000 11.000.000
Từ 200 trở lên Vui lòng gọi 0938.843.739 để Flapec tư vấn và báo giá

Trách nhiệm Flapec khi nhận làm báo cáo tài chính cho bạn

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

 • Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ;

 • Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với tờ khai thuế và điều chỉnh ngay khi có sai sót;

 • Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính;

 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;

 • Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…

 • Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

 • Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;

 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

 • Nộp báo cáo tài chính và bàn giao hồ sơ, sổ sách kế toán cho khách hàng.

Trân trọng!

 

Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tôi cần dịch vụ này, hãy liên hệ với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Công ty tôi hiện tại đang cần dịch vụ này, liên hệ trao đổi với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

công ty tôi đang cần dịch vụ này, hãy liên hệ với tôi
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ tư vấn sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

công ty tôi đang cần dịch vụ này. Liên hệ sớm giúp tôi nhé
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ tư vấn sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Chi phí dịch vụ này là bao nhiêu. Tư vấn giúp tôi nhé
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ tư vấn sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.