BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

1. Đối tượng

 Đối tượng được bảo hộ:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Đối tượng không được bảo hộ 

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.
 • Các văn bản hành chính bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

2. Quyền tác giả là gì

Quyền tác giả là gì?

 • Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền (tác quyền).
 • Quyền này cho phép tác giả/CSH được thực hiện các quyền nhân thân và quyền tài sản. Như là: công bố, sao chép, phân phối,…

Tác giả là ai ?

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

 • Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.

3. Thời hạn đăng ký bản quyền

Thời hạn cấp giấy chứng nhận bản quyền: 15 (mười lăm) ngày.

4. Thời hạn bảo hộ bản quyền

- Giấy chứng nhận bảo hộ bản quyền có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Bản quyền được bảo hộ tại 176 quốc gia.

- Thời hạn bảo hộ:

 • Thời hạn bảo hộ bản quyền logo: 75 năm.
 • Thời hạn bảo hộ phần mềm máy tính (chương trình máy tính), truyện, format gameshow: suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác!

Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn kỹ hơn cho tôi về dịch vụ này nhé
SĐT: 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ với tôi qua sđt 016752****51
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Tư vấn sớm cho tôi nhé
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ tư vấn với tôi về dịch vụ này
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ tư vấn với tôi qua số điện thoại 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Chi phí cho dịch vụ này là bao nhiêu? Tư vấn để tôi nắm rõ hơn nhé.Cảm ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn sớm giúp tôi qua số điện thoại 090390****7
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn sớm giúp tôi qua số điện thoại 016752****51
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tư vấn cho tôi hiểu hơn về dịch vụ này nhé.Cảm ơn
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Tư vấn giúp tôi qua sđt 016752****51
Viết bình luận
Copyright © 2020 - Flapec.